تازه ها
درخواست صدور معرفي‌نامه براي دريافت وام‌هاي خريد خودرو و خريد كالا (لوازم ضروري) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

به نام خدا

پيش از ارسال فرم درخواست، نكات ذيل را به دقت مطالعه فرماييد:

1. وام‌هاي خريد خودرو و خريد كالا جزء تسهيلات مصوب بنياد ملي نخبگان نيست و صرفاً از امتيازي كه به دليل سپرده‌گذاري بنياد نزد بانك‌هاي طرف قرارداد به وجود آمده است براي مساعدت به افراد مشمول ضوابط بنياد كه نياز به دريافت وام دارند استفاده شده است. لذا بنياد در تسهيل شرايط بانك (مانند شرايط ضامنين ، سقف وام پرداختي ، سود تسهيلات و ...) براي دريافت وام دخالتي نداشته و معرفي‌نامه صرفاً به منظور عدم دريافت و نگهداري سپرده از متقاضي براي دريافت وام صادر مي‌شود.

2. از آنجايي كه اين امكان، به منظور مساعدت به افرادي كه نياز ضروري به دريافت وام دارند به وجود آمده است لذا چنانچه نياز ضروري به دريافت وام نداريد يا با توجه به شرايط وام، دريافت آن براي شما ميسر نيست از ارائه درخواست خودداري نموده و مدت زمان انتظار افرادي كه نياز ضروري به دريافت آن دارند را طولاني ننماييد. شايان توجه است كه بر اساس توافق بنياد و بانك‌هاي طرف قرارداد، بنياد ماهانه مي‌تواند فقط تعداد معيني را معرفي نمايد.

3. پس از ارائه درخواست از سوي متقاضي در صورتي كه متقاضي، مشمول حداقل شرايط لازم براي صدور معرفي‌نامه جهت دريافت وام خودرو و كالا باشد معرفي‌‌نامه‌اي خطاب به يكي از بانك‌هاي طرف قرارداد بنياد (در حال حاضر صرفاً يك شعبه از بانك‌ سپه و يك شعبه از بانك ملت، هر دو در شهر تهران) تنظيم خواهد شد تا متقاضي با مراجعه به بانك، وام درخواست شده را دريافت نمايد.

4. نتيجه مثبت يا منفي درخواست و نيز نحوه اقدامات بعدي، پس از اتمام بررسي و طي ساير مراحل اداري، از طريق پست الكترونيكي يا پيامك و يا شماره تماس‌هاي اعلام شده در متن درخواست، به اطلاع متقاضي خواهد رسيد بنابراين در اعلام صحيح نشاني الكترونيكي و شماره همراه در زمان تكميل فرم درخواست دقت نماييد. مدت زمان پيش‌بيني شده براي صدور معرفي‌نامه پس از دريافت درخواست (با توجه به حجم فعلي درخواست‌ها) حدود 2 ماه است. لذا از تماس تلفني و مراجعه حضوري به منظور پيگيري نتيجه درخواست در طي اين مدت خودداري فرماييد.

5. معرفي‌نامه پس از صدور و اعلام به متقاضي، داراي مهلت زماني 50 روزه بوده و لازم است متقاضي در اين بازه زماني با مراجعه به امور مالي بنياد و دريافت معرفي‌نامه، به بانك مراجعه كرده و ضمن تشكيل پرونده در بانك و طي مراحل بانكي وام مربوط را اخذ نمايد. در صورت عدم دريافت وام در مهلت مقرر (به دليل عدم مراجعه يا عدم تكميل مدارك در بانك)، معرفي‌نامه از اعتبار ساقط مي‌گردد و صدور معرفي‌نامه مجدد يا تمديد معرفي‌نامه قبلي به هيچ عنوان امكان‌پذير نمي‌باشد. لذا مناسب است زماني نسبت به ارائه درخواست اقدام نماييد كه از فراهم نمودن تمام مدارك مورد نظر بانك مطمئن باشيد.

6. با توجه به آن كه تفاهم‌نامه بنياد براي اعطاي وام خريد خودرو و خريد كالا فقط با شعبه‌اي مشخص از بانك‌هاي‌ سپه و ملت واقع در شهر تهران منعقد شده است لذا صدور معرفي‌نامه براي ساير بانك‌ها و يا بانك‌هاي شهرستان‌هاي ديگر‌ به هيچ عنوان وجود ندارد. اما ضامنين شهرستاني واجد شرايط، از سوي بانك پذيرفته مي‌شود.

7. صدور معرفي‌نامه به هر يك از بانك‌هاي طرف قرارداد بنياد، بر اساس تفاهم‌هاي بنياد با بانك‌ها صورت مي‌گيرد و امكان انتخاب نوع بانك از جانب متقاضي وجود ندارد.

8. با توجه به نحوه عمل و زمان‌بندي بانك‌ها در ارائه تسهيلات بانكي، بازه زماني مورد پذيرش بنياد براي دريافت درخواست براي صدور معرفي‌نامه جهت دريافت وام، صرفاً از ابتداي ارديبهشت ماه تا پايان آذرماه هر سال مي‌باشد و به درخواست‌هاي رسيده در خارج از اين زمان ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرايط اعلام شده از سوي بانك براي دريافت وام‌هاي خريد خودرو و خريد كالا(لوازم ضروري) در سال 1390:

الف) بر اساس ضوابط بانك، براي اخذ وام خودرو، داشتن گواهي‌نامه رانندگي الزامي بوده و افراد فاقد گواهي‌نامه نمي‌توانند اين وام را دريافت نمايند.

ب) هر كدام از وام‌هاي فوق‌الذكر تنها يك بار به افراد واجد شرايط تعلق مي‌گيرد.

تذكر مهم: درخواست مجدد وام متقاضياني كه حداكثر 2 ماه پس از تاريخ صدور معرفي‌نامه، به هر دليل وام مورد تقاضا را دريافت ننمايند تنها پس از گذشت هجده ماه از تاريخ صدور معرفي‌نامه قبلي كه به آن ترتيب اثر نداده‌اند؛ بررسي خواهد شد.

پس از مطالعه مطالب فوق، در صورت داشتن شرايط لازم، فرم ذيل را چاپ نموده و پس از تكميل و امضا، به نشاني:

تهران – خيابان كريم‌خان زند– خيابان شهيد استاد نجات‌اللهي – كوچه شهيد حقيقت‌طلب – پلاك 17 – معاونت فرهنگي و امور نخيگان بنياد ملي نخبگان - كدپستي 1598868411 ارسال فرماييد.

براي دريافت فرم درخواست، اينجا را كليك كنيد.