بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

محمدعمار امینی

مدیر کل امور اداری و پشتیبانی و توسعه زیرساختها

تلفن تماس: 63478015-021

پست الکترونیکی: amini@bmn.ir

 

- دانش‌آموختۀ مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ ریاضی دانشگاه تهران

- دانش‌آموختۀ دورۀ عالی MBA (گرایش منابع انسانی) دانشگاه تهران

 

خلاصة سوابق اجرایی

 - مدیر کل امور اداری و پشتیبانی و توسعه زیرساختها - 1403 تاکنون

- مدیرکل دفتر طرح و برنامۀ بنیاد ملی نخبگان – 1402 تا 1403

- دبیر شورای پژوهش و ارتباط با صنعت بنیاد ملی نخبگان – 1402 تا کنون

- دبیر شورای راهبری طرح توسعۀ رویدادهای رقابتی مسئله‌محور (طرح شهید بابایی) بنیاد ملی نخبگان – 1401 تا 1402

- دستیار معاون آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان – 1399 تا 1402

- معاون مدیرکل دفتر شناسایی و توانمندسازی آینده‌سازان – 1399 تا 1401

- رئیس هیئت مدیرة شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی کارکنان بنیاد ملی نخبگان – 1395 تا کنون

- معاون (و سرپرست) مرکز اطلاعات و پایش فعالیت‌های نخبگانی – 1395 تا 1398

- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری – 1394 تا 1395

- سرپرست واحد اطلاعات و آمار بنیاد ملی نخبگان – 1390 تا 1392

- مدیر واحد انفورماتیک مجتمع آموزشی حضرت ولی‌عصر (عج) – 1386

- رئیس هیئت مدیره و مدیر مسئول شرکت اطلاع‌رسانی (ISP) قصران‌نت – 1383 تا 1385

سایر سوابق

- عضو شورای اجرایی «طرح ملی بررسی پیامد دانش‌آموختگان دوره‌های تخصص ، فوق تخصص و فلوشیپ پزشکی» فرهنگستان علوم پزشکی ایران – 1401

- نمایندۀ بنیاد ملی نخبگان در کارگروه نخبگان فرهنگستان علوم پزشکی ایران – 1401

- نمایندۀ بنیاد ملی نخبگان در کارگروه تحول امور استعدادهای درخشان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – 1401

- عضو کمیتۀ تدوین قوانین و مقررات مرتبط با نخبگان - 1401 تا کنون

- عضو کارگروه ارزیابی عملکرد کارکنان بنیاد ملی نخبگان – 1399 تا کنون

- عضو کمیتة راهبری آموزش کارکنان بنیاد ملی نخبگان – 1393 تا کنون

- نمایندة بنیاد ملی نخبگان در کمیسیون نخبگان و آینده‌نگاری علم و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی – 1396 تا 1398

- نمایندة بنیاد ملی نخبگان در کارگروه رصد علم ، فناوری و نوآوری کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی – 1396 تا 1397

- عضو کارگروه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای بنیاد ملی نخبگان – 1393

- عضو کمیتة تدوین و بازنگری آیین‌نامه‌های بنیاد ملی نخبگان – 1391 تا 1392

- مدیر پروژۀ سامانۀ جامع مدیریت امور و ارتباط با نخبگان و استعدادهای برتر (سامانۀ ثریا) – 1389 تا 1390

کتاب‌ها

تألیف: امینی، محمد عمار (1398)؛ بررسی روند تغییرات شرکت‌کنندگان و پذیرفته‌شدگان در آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاه‌ها در گروه‌ها و رشته‌های مختلف (از سال 1362 تا سال 1395)؛ تهران: انتشارات دانش‌بنیان فناور

تدوین: امینی، محمد عمار و دیگران (1394)؛ راهنمای اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر (سه جلد)؛ تهران: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان

ویراستاری: پورواحدی، فروغ و فلکی کلوری، سیده زبیده (1394)؛ پول ، ارز و بانکداری؛ تهران: انتشارات آراد کتاب

یادداشت‌ها

ضرورت شکل‌گیری اکوسیستم علم – فناوری – اقتصاد کشور - 1401

ضرورت بازنگری برنامه آموزش عمومی و عالی کشور - 1401

 

سامانه ی گفتگوی آنلاین