بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

 

ایزد امجدی 

سرپرست دفتر پایش و شبکه سازی  مستعدان و آینده سازان

تلفن تماس: 63478355-021

پست الکترونیکی: amjadi@bmn.ir


اختراعات
:


تلفن تماس: 63478079-021

سامانه ی گفتگوی آنلاین