بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN


 

 

دکتر سورنا ستاری

 

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان

الف. سوابق علمی

1. کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف سال 1369

2. کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف 1373

3. دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف 1380

4. دانشیار مهندس مکانیک دانشگاه صنعتی شریفب. افتخارات:

1. دریافت نشان درجه یک هنری از مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

2. دارای چندین ثبت اختراع و تألیف چند کتاب و نگارش مقالات متعدد علمیمسئولیت های اجرایی:

1- عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

2- دبیر هیات امنا صندوق نوآوری و شکوفایی

3- عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

4- رییس هیات امنا پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری

5- رئیس هیات امنا صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

6- عضو هیات امنا موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

7- رئیس پژوهشگاه صنعت نفت

8- مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

9- ریاست پژوهشکده نانو تکنولوژی پژوهشگاه صنعت نفت

10- ریاست گروه انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی