بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

 

                     


میثم شهبازی؛ سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع

دکترای مدیریت تولید و عملیات و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران