بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی

 1. برنامه‌ریزی و تامین منابع انسانی مورد نیاز بنیاد بر اساس تشکیلات تفصیلی با توجه به اعتبارات و اولویت‌ها و در چارچوب مقررات مربوط
 2. تشکیل و به­ هنگام سازی بانک اطلاعات جامع نیروی انسانی و انجام تحلیل­ها واقدامات لازم در راستای اهداف
 3. تهیه، تدوین و پیشنهاد اجرای برنامه‌های مدیریتی منابع انسانی نظیر سیستم­های طبقه­ بندی و ارزشیابی مشاغل، نظام­های پرداخت و ...
 4. نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی آموزش کارکنان و مدیران
 5. تهیه احکام اداری و استخدامی از قبیل استخدام، انتصاب، ارتقا، حقوق و مزایا، ماموریت، مرخصی، نقل و انتقالات، بازنشستگی و بازخریدی و...
 6. انجام اقدام‌های لازم برای حضور و غیاب کارکنان و ارایه گزارش‌های لازم در مورد حضور یا عدم حضور کارکنان سازمان
 7. اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان با توجه به قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان
 8. نظارت بر نیروی انسانی شاغل در واحدهای مختلف بنیاد (در حوزه منابع انسانی)
 9. تهیه، تدوین و پیشنهاد قوانین و مقررات لازم با همکاری دیگر واحدهای معاونت و نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب در زمینه منابع انسانی
 10. جانمایی و توزیع متناسب امکانات با اجرای روش‌هایی به‌منظور استفاده بهینه از فضا و امکانات اداری و نحوه استقرار واحدها
 11. نظارت و کنترل بر امور مربوط به خرید، تدارکات و تامین اقلام، ملزومات و تجهیزات موردنیاز
 12. بررسی و اقدام لازم در خصوص نیازهای رفاهی کارکنان و تهیه و اجرای طرح‌های رفاهی، درمانی و بهداشتی، ورزشی و تفریحی در قالب موازین، مقررات و اقتضای امکانات
 13. اقدام به­هنگام برای تجهیز و نگهداری ساختمان و تجهیزات و تاسیسات و سایر خدمات عمومی
 14. هدایت و نظارت بر حسن انجام خدمات، پشتیبانی، بهداشت محیط، امور نقلیه و وسایل ایاب و ذهاب و...؛
 15. انجام امور دبیرخانه­ای، کمیته­ای و تشکل های مرتبط با منابع انسانی

سامانه ی گفتگوی آنلاین