بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

دفتر توسعه اثربخشی و اثرگذاری سرآمدان و نخبگان

 

  1. بررسی و تعیین سازوکارهای اثربخشی و ایفای نقش نخبگان در تکاپوی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور؛
  2. تهیه و تنظیم برنامه‌های توسعه اثرگذاری و حضور موثر نخبگان در حوزه‌های مختلف و همکاری در اجرا و راهبری شایسته آنها در مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط؛
  3. ارزیابی برنامه‌ها و اقدامات معطوف به اثرگذاری و اثربخشی نخبگان از جهت هم‌سویی با اهداف و بهره‌گیری و مدیریت نتایج آن در به­کرد سیاست‌ها، برنامه‌ها، اهداف و سازوکارهای مربوط؛
  4. تعامل و همکاری با مراجع، نهادها و سازمان‌ها و یا واحدهای ذی‌ربط در راستای تحقق اهداف بنیاد در خصوص اثرگذاری و اثربخشی نخبگان؛
  5. تعامل با دستگاه‌های اجرایی مرتبط به‌منظور برنامه‌ریزی کوتاه و بلند­­­­مدت برای توانمندسازی افراد و گروه‌های نخبه دارای توانمندی تولید محصول و خدمات؛
  6. ایجاد ساز و کارهای مناسب برای شبکه‌سازی استعدادهای برتر به‌منظور شکل‌گیری هسته نخبگانی تخصصی؛
  7. ایجاد زمینه‌های بهره­مندی از نخبگان و سرآمدان در نهادهای تخصصی-حرفه‌ای از طریق سازوکارهای تشویقی و مادی؛
 

سامانه ی گفتگوی آنلاین