بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

معاونت توسعه و مدیریت منابع

 1. تدوین و به ­روز­رسانی چشم انداز، ماموریت، اهداف، راهبردها و برنامه های عملیاتی بنیاد بر اساس اسناد بالادستی با تاکید بر سند
 2. تدوین سیاست­ها در جهت مدیریت راهبردی منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی
 3. تامین نیازهای نیروی انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی بنیاد به‌ویژه در جهت اقدام‌های مربوط در سند
 4. ابلاغ، راهبری و نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین­ نامه­ ها و موارد مشابه در حوزه اداری، مالی و استخدامی در واحدهای تابعه
 5. تعیین و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل‌های لازم در زمینه امور نیروی انسانی، اداری، مالی، امور عمومی، نگهداری حساب‌ها، انجام هزینه، حفظ اموال و نظارت بر اجرای آنها
 6. راهبری و نظارت بر عملکرد اعتبارات، تنظیم امور محاسباتی و رسیدگی به‌ صورت‌حساب‌ها، اسناد و گزارش‌های مالی
 7. بررسی، راهبری و نظارت بر اجرای برنامه­های توسعه سازمان و مدیریت، منابع انسانی، فناوری اطلاعات و کلیه مصوبات شورای عالی اداری
 8. تنظیم سیاست‌ها و خط­مشی‌های تدوین بودجه بنیاد بر اساس سیاست‌های دولت و برنامه‌های مصوب بنیاد
 9. تنظیم و پیشنهاد بودجه برای واحدها، برنامه‌ها و حوزه‌های مختلف سازمانی بنیاد و نظارت بر اجرای بودجه تفصیلی
 10. راهبری و مدیریت سامانه‌های مدیریت اطلاعات و یکپارچگی آنها برای پشتیبانی تصمیمات در بنیاد و بررسی نیازهای بنیاد در اقلام سخت و نرم‌افزاری، فیزیکی و تجهیزاتی، عمرانی و خدماتی و انجام اقدامات لازم برای تامین، نگهداشت، نوسازی و توسعه آنها متناسب با نیازها
 11. اتخاذ تدابیر لازم در زمینه تامین امور رفاهی کارکنان بنیاد
 12. راهبری امور حقوقی و امور قراردادها در بنیاد با همکاری و هماهنگی واحدهای ذی‌ربط و در صورت لزوم تامین خدمات مربوط از بخش خصوصی
 13. تنظیم و راهبری ارتباطات بنیاد با مراجع قانونی و سیاسی، اداری و اجتماعی مرتبط
 14. ساماندهی و گسترش جذب منابع پایدار برای پشتیبانی نظام­مند افراد و گروه‌های نخبگانی در قالب وقف و خیریه
 15. برنامه­ ریزی و ساماندهی در جهت آموزش و توانمندسازی کارکنان و مدیران و ارزشیابی عملکرد مستمر در راستای توسعه و ارتقای کیفی آنان
 16. نظارت بر عملکرد واحدها و ارزیابی آنها با برنامه‌های از قبل تعیین شده و بر اساس ضوابط و قواعد مصوب و تهیه و تدوین گزارش‌های نوبه‌ای و موردی لازم و ارایه به مسئولین مربوط

سامانه ی گفتگوی آنلاین