بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله نام و نام خانوادگی دانشجو مقطع دانشگاه سال حمایت
1 طراحی نظام مناسب و کاربردی، جذب و هدایت نخبگان و استعدادهای برتر کشور با رویکرد راهبردی  علی علی‌مددی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران - پردیس فارابی قم)  1390
2 پیش‌بینی تاب‌آوری از روی تیپ‌های شخصیتی و هوش هیجانی در نخبگان استان فارس  هانیه بلوچی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس 1390
3 شاخصه‌های فرهنگی نخبگی در آموزه‌های اسلامی  رسول تقی‌خواه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم آذربایجان        1390
4 آسیب‌شناسی برنامه‌های موجود در حوزه‌های «شناسایی و جذب»، «حمایت و پشتیبانی»، «هدایت و به کارگیری» استعدادهای برتر و نخبگان  سیدمجتبی حسینی‌فرد کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد 1390
5 ارزشیابی عملکرد سیمای جمهوری اسلامی در تبیین جایگاه نخبگان  آقای  حسینی‌پناه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران       1390
6 برنامه‌ریزی استراتژیک بنیاد ملی نخبگان (تدوین راهبردهای کلان)  علی‌اصغر آدینه‌وند کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 1390
7 شناسایی و سنجش شاخص‌های کارکنان کلیدی در راستای مدیریت استعداد سازمانی در دانشگاه تهران  ابراهیم جواهری‌زاده کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 1390
8 بررسی نیازهایی آموزشی نخبگان علمی (مخترعین) استان‌های غرب کشور در زمینه‌ مهارت‌های کارآفرینانه مسعود آزاد کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه   1390
9 رقابت نخبگان خراسانی با عراقی در عصر سلجوقی (تحلیل علل و پیامدها) محسن مؤمنی              دکتری دانشگاه اصفهان   1390
10 سهم منصفانه در ثبت و تجاری‌سازی اموال فکری ژاله مبشری کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 1391
11 بررسی رابطه بین استفاده از تسهیلات استعداد درخشان با موفقیت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی در پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران فاطمه نوده کارشناسی ارشد دانشگاه تهران   1391
12 تحلیلی بر وضعیت اختراعات استان یزد و ارائه راهکارهایی جهت توسعه کمی و کیفی مهدی میرجلیلی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد   1391
13 آسیب‌شناسی جداسازی دانش‌آموزان تیزهوش و سرآمد از دانش‌آموزان عادی استان بوشهر فاطمه یزدان‌شناس کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز 1391
14 قابلیت حمایت از نوآوری‌های مرتبط با توالی ژن‌های انسانی ساحل رمضانی‌تبار کارشناسی ارشد دانشگاه تهران   1392
15 بررسی موانع و چالش‌های پیش‌روی تجاری‌سازی اختراعات و ارائه استراتژیهای تسهیل‌کننده سیده فاطمه سیادت کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان 1392
16 اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان در ایران سعید خاوری‌نژاد کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد چالوس 1392
17 تعیین رابطه بین هوش اخلاقی و هوش فرهنگی درمیان دانشجویان نخبه و استعدادبرتر شهره براری  کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 1392
18 برنامه‌ریزی استراتژیک بنیاد ملی نخبگان با استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC)  چنور سجادی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 1392
19 آسیب‌شناسی برنامه‌های موجود در حوزة شناسایی، جذب و هدایت استعدادهای‌برتر نخبگان  پرویز میری کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیر انتفاعی غدیر 1392
20 شناسایی تأثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد  عامر دهقان نجم‌آبادی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران   1393
21 دلایل و زمینه‌های ظهور نخبگان علمی در سده‌های میانه تاریخ ایران  علی زارعی کارشناسی ارشد دانشگاه اراک 1393
22 بررسی کارکرد سیاسی - اقتصادی نخبگان نظامی عصر صفوی از شاه صفوی تا سقوط صفویه محمود مهمان‌نواز دکتری دانشگاه اصفهان 1393
23 شناسایی و تدوین ویژگی‌های فرهنگی نخبگان با توجه به نقش آنها در موفقیت‌شان خانم مریم داودآبادی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 1393
24 شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای کیفی و ارائه راهکار بر بهبود خدمات ارائه شده به نخبگان آقای رضا عاقلی‌نژاد کارشناسی ارشد دانشگاه یزد 1393
25 طراحی و اعتبار یابی الگوی مدیریت استعداد در نظام آموزش عالی ایران آقای منصور سلیمانی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی 1393
26 طراحی مدل رتبه‌بندی بهینه به منظور تخصیص بهینه منابع مالی بنیاد ملی نخبگان کشور به مؤسسه‌های نخبه‌پرور و نخبه‌پذیر آمنه داودآبادی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه 1393
27 بررسی رابطة هوش تجاری و مهارت‌های کارآفرینی مخترعین کشور       مجید دایی‌چینی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه 1393
28 طراحی و اعتباریابی الگوی بهبود نظام شایستگی‌های مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان فیروز افشارفر دکتری دانشگاه علامه طباطبائی 1394
29 طراحی الگوی ترویج رفتار کارآفرینانه در بین دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزی ایران نعمت‌اله شیری دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه 1395
30 طراحی الگوی تشخیص فرصت‌های کارآفرینان بخش کشاورزی استان کرمانشاه مژگان خوشمرام دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه 1395
31 بازخوانی مبانی فلسفی مفهوم شفلری استعداد و بازسازی آن با توجه به نقدهای وارد و نقد و بررسی طرح شهاب بر اساس آن ذکریا  حسینی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران   1395
32 موازین اخلاقی اسلامی و بررسی رابطۀ نگرش مذهبی و فرهنگ اخلاق نخبگان جوان ایران مهین صفاری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه 1395
33 تحلیل تطبیقی مفهوم استعداد برتر در انگارۀ معلمان مرگز ملی پرورش استعدادهای درخشان و سند راهبردی کشور در امور نخبگان امیر بادپا کارشناسی ارشد دانشگاه تهران   1395
34 رابطۀ سرمایه فرهنگی خانواده و انگیزۀ پیشرفت در بین جوانان نخبه و غیر نخبه ملیحه چراغی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا 1395
35 شناسایی و رتبه‌بندی موانع پیش‌روی اجرایی سازیی سند راهبردی کشور در امور نخبگان(مورد مطالعه: بنیاد ملی نخبگان) میثم عوامی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان 1395
36 بررسی تأثیر تسهیلات و حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان بر کاهش میزان تمایل مهاجرت دانشجویان و دانش‌آموختگان صاحب استعدادهای برتر و نخبه (اجتماع نخبگانی) از کشور و رتبه‌بندی آن وحید سلمانی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان 1395
37 نیازسنجی آموزشی شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای تجاری سازی حوزه ICT مخترعین غرب کشور سمیه عزیزی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه 1395
38 شناسایی و رتبه‌بندی نیازهای شغلی و اجتماعی نخبگان در کشور (مورد مطالعه: بنیاد نخبگان استان تهران) حسین شیرازی مقدم کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق 1396
39 فهم الگوهای راهبردی هسته‌های علمی در دانشگاه‌ها و ارائه توصیه‌های سیاسی برای بنیاد ملی نخبگان محمد عبدالحسین‌زاده کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع) 1396
40 نقش محیط خانه و محیط مدرسه بر ویژگی‌های عاطفی- اجتماعی دانش‌آموزان تیزهوش و تفاوت آن با دانش‌آموزان عادی زهرا محمودی دکتری دانشگاه خوارزمی 1396
41 تبین آموزش و پرورش نخبگان از منظر مربیان غرب محمد اکبر نژاد هنزائی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خورسگان) 1396
42 شناسایی و تجزیه و تحلیل کژکارکردهای ارتباط ادراک شده در بالندگی استعدادهای سازمانی، و بررسی رابطه آن با لنگرگاه‌های کارراهه شغلی داوود خانی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد 1396
43 مدل‌یابی پیش‌بینی حیطه‌های استعداد با متغیرهای خلاقیت،رغبت، تیپ شخصیتی و ابعاد هوش در دانش‌آموزان تیزهوش دوره ابتدایی منصوره بهرامی‌پور دکتری دانشگاه اصفهان   1396
44 طراحی مدل تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی گروه دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه سارا محمدی  کارشناسی ارشد دانشگاه رازی 1396
45 طراحی مدل تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی گروه‌های مشاوره روانشماسی دانشگاه رازی  شهلا کریمی کارشناسی ارشد دانشگاه رازی 1396
46 رابطه عوامل فردی (عاملیت و برنامه‌ریزی) و عوامل اجتماعی (حمایت خانواده و فرهنگ مدرسه) با بهزیستی روان‌شناختی و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان تیز هوش و عادی، تحلیل چند سطحی فاطمه عشور ژاد دکتری دانشگاه خوارزمی 1396
47 معماری فرایند مدیریت استراتژیک در بنیاد ملی نخبگان، رویکردی نگاشت شناخی بهنام گلشاهی دکتری دانشگاه سمنان 1396
48 شناسایی عوامل موثر بر عدم تمایل نخبگان به جذب در سازمانهای دولتی ایران براساس تئوری پیشرفته انتظازپور تر ولاولر محمد رضا ورشابی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خورسگان) 1396
49 ارزش‌یابی خط‌مشی‌های توانمند سازی مستعدان برتر برای نقش آفرینی در حل مسائل مدیریتی و حکمرانی جمهوری اسلامی ایران( مطالعۀ موردی بنیاد ملی نخبگان) حیدر نجفی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران   1399
50 طراحی نظام جامع مدیریت نخبگان علمی در حوزه علوم پزشکی الهه رحیمی‌نیا دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1400
51 ارزشیابی طرح شهاب در برنامه درسی دوره دوم ابتدایی به منظور ارائه الگو رضا منصوری دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خورسگان) 1400
52 شناسایی و تبیین شاخص‌های نخبگانی و ارائه چارچوبی برای کشف استعدادهای برتر نخبگان علمی در علوم انسانی با رویکرد علم سنجی فائزه نجاتی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد 1400

 

سامانه ی گفتگوی آنلاین