بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN
لیست اخبار صفحه :1
فیلم| معرفی طرح توسعه هسته‌های مسئله‌محور پژوهشی و فناورانه بنیاد ملی نخبگان (طرح شهید احمدی روشن)

فیلم| معرفی طرح توسعه هسته‌های مسئله‌محور پژوهشی و فناورانه بنیاد ملی نخبگان (طرح شهید احمدی روشن)

در طرح شهید احمدی روشن، استادان خبرة دانشگاهی و متخصصان برتر صنعتی با شناسایی مسائل و مشکلات اصلی کشور، هسته‌های نخبگانی مسئله‌محور را با مشارکت دانشجویان مستعد برگزیده تشکیل داده و به ‌صورت علمی و تخصصی در قالب طرحی مشخص و در بازة زمانی معین به حل آنها می‌پردازند.

فیلم| دعوت از شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی برای حل مسائل با بهره‌مندی از توان اجتماع نخبگانی در قالب طرح رویدادهای رقابتی مسئله‌محور
باز نشر/

فیلم| دعوت از شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی برای حل مسائل با بهره‌مندی از توان اجتماع نخبگانی در قالب طرح رویدادهای رقابتی مسئله‌محور

براساس فراخوان بنیاد ملی نخبگان، شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی می‌توانند از طریق طرح رویدادهای رقابتی مسئله‌محور در راستای بهره‌مندی از توان اجتماع نخبگانی برای حل مسائل خود، اقدام کنند.

فیلم| ضرروت کمک به استفاده هر چه بیشتر از نخبگان در دستگاه‌های اجرایی/ زمینه را برای بهره‌مندی از نخبگان میهن‌دوست و توانمند فراهم می‌کنیم
رئیس بنیاد ملی نخبگان مطرح کرد:

فیلم| ضرروت کمک به استفاده هر چه بیشتر از نخبگان در دستگاه‌های اجرایی/ زمینه را برای بهره‌مندی از نخبگان میهن‌دوست و توانمند فراهم می‌کنیم

دهقانی گفت: تمامی دستگاه‌ها و بخش‌های اثرگذار و تصمیم‌ساز کشور باید برای نخبگان میهن‌دوست فرصت اثرگذاری و اشتغال ایجاد کنند.

فراخوان| پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی مستعدان برتر حوزوی کشور در سال تحصیلی 1402ـ1401 (طرح شهید وزوایی ویژۀ طلاب حوزه‌های علمیه)
باز نشر/

فراخوان| پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی مستعدان برتر حوزوی کشور در سال تحصیلی 1402ـ1401 (طرح شهید وزوایی ویژۀ طلاب حوزه‌های علمیه)

بنیاد ملی نخبگان به منظور هدایت هدفمند طلاب صاحب استعداد برتر در حوزه‌های علمیه کشور و توسعه فعالیت‌های نخبگانی آنان، به تعدادی از شاغلین به تحصیل تسهیلاتی را اعطا می‌کند.

انتشار فراخوان هفتمین دوره طرح شهید احمدی روشن در سال تحصیلی ١٤٠٢-١٤٠١ + فیلم
باز نشر/

انتشار فراخوان هفتمین دوره طرح شهید احمدی روشن در سال تحصیلی ١٤٠٢-١٤٠١ + فیلم

بنیاد ملی نخبگان به منظور آشناسازی اجتماع نخبگانی با نیازها و مسائل کشور و ترغیب ایشان به کار گروهی برای حل این مسائل، طرح «توسعه هسته‌های مسئله محور پژوهشی/ فناورانه» (طرح شهید احمدی روشن) را اجرا می‌کند.