بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

 

دکتر سید محمدصادق موحد؛ معاون مستعدان آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان


ایمیل سازمانی:
movahed[at]bmn.ir

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته: فیزیک
رتبه علمی: استاد

سوابق تحصیلی و افتخارات:

* مدرس برگزیده دانشگاه شهید بهشتی در سال 1401
* پژوهشگر برتر دانشگاه شهید بهشتی در سال 1390 و 1397؛
* استاد برتر آموزشی در تهیه محتوای الکترونیک، دانشگاه شهید بهشتی در سال 1393؛
* دریافت اعتبار پژوهشی ویژه استادیاران جوان و اعتبار پژوهش و نوآوری، بنیاد ملی نخبگان، 1387؛
* برگزیده نهمین جشنواره جوان خوارزمی در بخش پژوهش‌های بنیادی در سال 1386؛
* محقق جوان وابسته مرکز بین‌المللی فیزیک نظری عبدالسلام (2016-2009)؛
* محقق مقیم در پژوهشکده فیزیک، پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM)، از سال 1393 تا 1400؛
* محقق مقیم در پژوهشکده نجوم، پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM)، از سال 1386 تا 1392؛
* دانش‌آموخته برتر دورۀ دکتری فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، 1385؛
* دانش‌آموخته برتر دورۀ کارشناسی فیزیک دانشگاه شیراز، 1379.

سوابق اجرایی:

* مدیرکل دفتر شناسایی و توانمندسازی آینده‌سازان، بنیاد ملی نخبگان، از سال 1397 تا 1400؛
* معاون پژوهش و فناوری دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، از سال 1392 تا 1396؛
* مدیر دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید بهشتی، از سال 1389 تا 1392؛
* بازرس انجمن فیزیک ایران، از سال 1396 تا 1399؛
* عضو کمیته ممیزی جشنواره‌ها، بنیاد ملی نخبگان، از سال 1391 تا 1395.
* عضو شورای روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی؛
* عضو شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید بهشتی؛
* عضو کمیته علمی المپیاد نجوم، باشگاه دانش‌پژوهان، از سال 1388 تا سال 1390.