بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

عنوان تفاهم نامه

تاریخ انعقاد

تفاهم نامه با کمیته امداد امام خمینی درباره توسعه زمینه های مشارکت نخبگان

18/05/1401

تفاهم نامه بهره‌گیری از توانمندی مستعدان، نخبگان و ظرفیت وزارت دفاع در جهت توانمند‌سازی و زمینه‌سازی برای اثر‌گذاری هر چه بیشتر اجتماع نخبگانی

17/02/1401

تفاهم نامه همکاری بنیاد و انجمن فرانگران نوین

09/05/1401

تفاهم نامه همکاری به منظور هم افزایی برای حمایت از اجتماع نخبگانی در راستای حل مسایل کشور بین بنیاد ملی نخبگان و سازمان فضایی ایران

11/08/1401

تفاهم نامه همکاری بین بنیاد ملی نخبگان و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

17/08/1401

تفاهم نامه همکاری بین بنیاد ملی نخبگان و صندوق نواوری و شکوفایی برای هم افزایی برای حمایت از اجتماع نخبگانی و شرکت های دانش بنیان

04/08/1401

تفاهم نامه همکاری حمایت مشترک از طرح های تحقیقات و توسعه فناوری بین بنیاد ملی نخبگان و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

26/05/1401

تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی و تحقیقاتی بین بنیاد ملی نخبگان و ارتش جمهوری اسلامی ایران

24/11/1401

تفاهم نامه همکاری و تعاملات فی مابین بین بنیاد ملی نخبگان و پژوهشگاه مواد و انرژی

15/04/1401

تفاهم نامه میان بنیاد ملی نخبگان و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 

توافقنامه همکاری علمی و پژوهشی بین بنیاد ملی نخبگان و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

12/11/1401

سامانه ی گفتگوی آنلاین