بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

آذرماه سال ۱۳۹۲ با تدبیر و تصمیم ریاست محترم بنیاد ملی نخبگان، بخش جدیدی در بنیاد با عنوان دفتر امور بین‌الملل ایجاد شد. این دفتر با رویکرد استفاده از ظرفیت نخبگان و صاحبان استعدادهای برتر ایرانی غیرمقیم در راستای ارتقای ظرفیت‌های علمی و فناوری کشور و همینطور برقراری ارتباط با نخبگان سایر کشورها و تسهیل استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها فعالیت خود را آغاز نمود. ما با بررسی‌های دقیق و کارشناسی و مطالعه تجربیات سایر کشورها در استفاده از ظرفیت نخبگان و با استفاده از راهکار‌های جدید قصد داریم مکانیزمی جهت بهره‌مندی از استعدادها و تجارب ارزشمند ایرانیان نخبه غیرمقیم در حوزه‌های علمی و فناوری با تأکید بر مدل چرخش مغزها ارایه نماییم.

سامانه ی گفتگوی آنلاین