بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

اداره کل امور مالی

 1. پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیت­ها، طرح­ها و برنامه­ ها
 2. وصول‌کمک‌های دولت، درآمدهای عمومی و اختصاصی بنیاد، صدور درخواست وجه در چارچوب اعتبارات مصوب و پیگیری دریافت وجه از خزانه کل کشور
 3. تامین اعتبار کلیه پرداخت­ها طبق بودجه مصوب جاری، عمرانی و اختصاصی
 4. پرداخت هزینه­های مستمر و غیر­مستمر، دیون و سایر تعهدات بنیاد طبق قوانین و مقررات
 5. ثبت و انجام عملیات حسابداری و امور دفتر­داری و تنظیم حساب­ها
 6. نگهداری و تنظیم حساب­های بنیاد و حفظ اسناد و دفاتر مالی طبق قوانین و مقررات
 7. اعمال نظارت مالی بر مصرف اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی از نظر انطباق مخارج با قوانین و مقررات مربوط
 8. نظارت و نگهداری حساب اموال منقول و غیر منقول بنیاد و ثبت کامل مشخصات و حساب اموال در دفاتر و تهیه آمارهای لازم در این زمینه و نظارت بر انجام وظایف امین اموال طبق مقررات
 9. رسیدگی به اسناد هزینه‌های بنیاد در چارچوب قوانین و مقررات و تهیه گزارش‌های مالی سالانه
 10. طراحی، ایجاد و استقرار سیستم یکپارچه مالی و حسابداری
 11. اتخاذ تدابیر لازم در زمینه اعمال کنترل‌های مناسب و حسابرسی
 12. تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارشات مالی مربوط به فعالیت‌های بنیاد و ارایه مشاوره مالی به مسئولان
 13. پیگیری تلفیق و جمع‌بندی حساب‌ها جهت انعکاس به مسئولان و مراجع مربوطه؛
 14. تهیه ترازنامه‌ها‌، تنظیم اطلاعات وگزارش‌های عملکرد مالی

سامانه ی گفتگوی آنلاین