بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

دفتر ساماندهی و جذب آینده‌سازان

  1. ساماندهی جهت شکل‌گیری هسته‌های نخبگانی در مناطق مختلف کشور و زمینه­سازی برای انجام فعالیت‌های مختلف علمی، اجتماعی، فناورانه ، فرهنگی، قرآنی و هنری
  2. تامین خدمات مشاوره‌های حقوقی، مالی، بازاریابی، کارآفرینی، روانشناسی به افراد و گروه‌های نخبگانی با تاکید بر مشارکت بخش غیردولتی
  3. برنامه­ریزی برای کارآفرینی، جذب، به­کارگیری و نگهداشت استعدادهای برتر در بخش دولتی و خصوصی
  4. ساماندهی جشنواره‌ها، رویدادها و رقابت‌های نخبگانی از طریق اعتبارسنجی به منظور توانمندسازی استعدادها و ایجاد فرصت اشتغال
  5. شبکه­ سازی افراد و گروه­های استعدادی دارای توانمندی تولید محصول و خدمات مورد نیاز به منظوربهره­مندی بخش دولتی و خصوصی
  6. برنامه‌ریزی برای رفع موانع فعالیت‌ اجتماع نخبگانی، پشتیبانی‌های معنوی، تربیتی و هدایت­کننده در کنار حمایت‌های مادی
  7. ایجاد زمینه برای تامین نیروی متخصص مورد نیاز نهاد­های مختلف دولتی و خصوصی در قالب کارگزاری منابع انسانی متخصص

سامانه ی گفتگوی آنلاین