بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

دفتر برنامه‌ریزی و نظارت امور سرآمدان و نخبگان

  1. بررسی و تعیین نیازهای پژوهشی، مطالعاتی و دانشی حوزه نخبگان و سرآمدان برای استفاده در برنامه‌ریزی‌ها؛
  2. مطالعه و استخراج مولفه­ ها، شاخص­ ها و ابزارهای مورد نیاز به منظور استقرار نظام شناسایی نخبگان و سرآمدان؛
  3. طراحی سازوکار‌هایی به‌منظور اجرا، نظارت و ارزیابی اقدام‌های سند در حوزه نخبگان و سرآمدان مطابق با بندهای فصل چهارم سند؛
  4. تدوین سیاست‌ها، آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و مقررات اجرایی حوزه نخبگان و سرآمدان و پیشنهاد برای سیر مراحل تصویب آنها به مراجع ذی‌ربط در بنیاد؛
  5. برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های پایش، ارزیابی، عارضه‌یابی و به‌کرد زمینه‌ها و فعالیت‌های امور نخبگان و سرآمدان در دستگاه‌های اجرایی و واحدهای درون­ سازمانی؛
  6. تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت به منظور توسعه اثرگذاری و اثربخشی نخبگان و سرآمدان در حوزه‌های مختلف؛
  7. برنامه­ ریزی برای جهت­ دهی نخبگان و سرآمدان در مسیر توسعه اثرگذاری و اثربخشی؛
  8. بررسی و اعلام نیاز سامانه­ های اطلاعاتی و شبکه ­های ارتباطی جهت بهره‌برداری نخبگان؛
  9. مدیریت، ساماندهی منابع آماری، اطلاعاتی و پایش به منظور ایجاد زیرساخت مناسب گزارش­ دهی و برنامه‌ریزی حوزه نخبگان و سرآمدان؛
  10. تلفیق، یکپارچه ­سازی و پیشنهاد برنامه­ های عملیاتی سالیانه معاونت.

سامانه ی گفتگوی آنلاین