بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

معاونت مستعدان و آینده‌سازان

 1. تدوین و پیشنهاد تصویب ضوابط و مقررات مربوط به فرآیند شناسایی، هدایت و پیشتیبانی آینده­ سازان، هم­چنین بازنگری و بازتعریف آنها
 2. پیشنهاد سیاست‌های اجرایی، شاخص‌ها، استانداردها و ضوابط و مقررات برای اجرای اقدام‌های ملی سند مرتبط با حوزه آینده ­سازان، به شورای هماهنگی اجرایی‌سازی سند
 3. پیشنهاد شاخص‌ها و معیارها برای اعتباردهی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی جشنواره‌ها و رقابت‌های نخبگانی در حوزه آینده­ سازان با همکاری وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول
 4. تدوین سازوکارهای قانونی و حمایتی از ایده­ ها، اختراعات و تسهیل­گری برای تجاری­سازی محصولات
 5. شبکه­ سازی هدفمند در اجتماعات و فعالیت­های نخبگانی حوزه آینده­ سازان با ایجاد زیرساخت ­های لازم
 6. تسهیل حرکت آینده­ سازان در مسیر نخبگی
 7. زمینه­ سازی برای افزایش پذیرش از میان استعدادهای برتر به­ منظور حفظ و ارتقای تحصیلات تکمیلی با رعایت استانداردهای آموزشی و پژوهشی
 8. تمهید شرایط و تنظیم استانداردها، نظام‌‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات برای ایجاد زمینه مشارکت بیشتر بخش غیردولتی در حوزه آینده­ سازان
 9. استقرار نظام شناسایی، هدایت و پشتیبانی نظام ­مند از رشد و شکوفایی آینده­ سازان
 10. ایجاد سازوکارهای لازم برای تقویت نهادها، انجمن ها و نشریه ­های علمی، کانون­های فرهنگیهنری و ...
 11. همکاری و تعامل با نهادهای متولی آینده ­سازان در ارایه خدمات موثر به آنان
 12. پایش مستمر حوزه آینده ­سازان به‌منظور توسعه برنامه ­ها و احصای موانع اجرای سیاست‌ها، قوانین، مقررات و حل آنها
 13. نظارت بر حسن اجرا و پیشرفت اقدامهای سند مرتبط با حوزه آینده ­سازان در دستگاههای اجرایی ذی­ربط و ارایه گزارش به شورای هماهنگی اجرایی­ سازی سند
 14. شناسایی و احصای نیازها و اولویت­های علم و فناوری به منظور گسترش هدفمند فرصت­های مطالعاتی خارج از کشور برای صاحبان استعداد برتر؛
 15. ارتباط مستمر صاحبان استعداد برتر شاغل به تحصیل در خارج از کشور با درون کشور با همکاری حوزه بین الملل وزارتخانه­ های ذی­ربط
 16. زمینه ­سازی برای کارآفرینی، جذب، به ­کارگیری و نگهداشت استعدادهای برتر
 17. ایجاد و حفظ هماهنگی بین­ بخشی و درون ­بخشی معاونت و بررسی و تنظیم برنامه‌های پیشنهادی سالیانه

سامانه ی گفتگوی آنلاین