بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

با توجه به‌اینکه نخبگان و استعدادهای برتر ایرانی غیرمقیم دامنه شمول گسترده‌ای داشته و دارای تخصص و تجارب متفاوت علمی و تخصصی در سطوح مختلف می‌باشند، بدیهی است که تنها با ارائه یک طرح و برنامه نمی‌توان پاسخگوی نیازهای تمامی این افراد بود. در این راستا پس از مطالعه کیفی و کمی جوامع نخبگانی ایرانیان غیرمقیم و بررسی نیازها و چالش‌های پیش‌رو، این دفتر با رویکرد افزایش تردد و چرخش مغزهای ایرانی غیرمقیم و استفاده از ظرفیت ایشان در توسعه زیرساخت‌های علم و فناوری کشور، متخصصین و دانشمندان ایرانی غیرمقیم را به چهار گروه کلی ذیل تقسیم‌بندی نموده است:

۱- دانش‌آموختگان ایرانی مقطع دکتری از دانشگاه‌های برتر دنیا
۲- اساتید برجسته ایرانی در دانشگاه‌های برتر دنیا
۳- متخصصین و مدیران برجسته ایرانی در مراکز علمی و شرکت‌های برتر دنیا در حوزه‌های فناوری
۴- کارآفرینان و سرمایه‌گذاران موفق ایرانی غیرمقیم در حوزه‌ فناوری

این دفتر برای هر کدام از گروه‌های نخبگانی فوق با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن‌ها طرح‌هایی را ارائه خواهد نمود.

سامانه همکاری با متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی غیر مقیم

سامانه ی گفتگوی آنلاین