بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

با توجه به‌اینکه نخبگان و استعدادهای برتر ایرانی غیرمقیم دامنه شمول گسترده‌ای داشته و دارای تخصص و تجارب متفاوت علمی و تخصصی در سطوح مختلف می‌باشند، بدیهی است که تنها با ارائه یک طرح و برنامه نمی‌توان پاسخگوی نیازهای تمامی این افراد بود. در این راستا پس از مطالعه کیفی و کمی جوامع نخبگانی ایرانیان غیرمقیم و بررسی نیازها و چالش‌های پیش‌رو، این دفتر با رویکرد افزایش تردد و چرخش مغزهای ایرانی غیرمقیم و استفاده از ظرفیت ایشان در توسعه زیرساخت‌های علم و فناوری کشور، متخصصین و دانشمندان ایرانی غیرمقیم را به چهار گروه کلی ذیل تقسیم‌بندی نموده است:

۱- دانش‌آموختگان ایرانی مقطع دکتری از دانشگاه‌های برتر دنیا
۲- اساتید برجسته ایرانی در دانشگاه‌های برتر دنیا
۳- متخصصین و مدیران برجسته ایرانی در مراکز علمی و شرکت‌های برتر دنیا در حوزه‌های فناوری
۴- کارآفرینان و سرمایه‌گذاران موفق ایرانی غیرمقیم در حوزه‌ فناوری

این دفتر برای هر کدام از گروه‌های نخبگانی فوق با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن‌ها طرح‌هایی را ارائه خواهد نمود.

سامانه ی گفتگوی آنلاین