بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

شماره قرارداد

تاریخ قرارداد

طرف قرارداد

عنوان قرارداد

مبلغ قرارداد

15/799

1400/03/03

مهران فیروز بخت

تولید نماهنگ زنگ درنگ 4

100

15/800

1400/03/03

عبداله علائی

تهیه برنامه رادیویی نگین

250

15/880

1400/03/09

نیما داورزنی

تهیه و تولید محتوی سایت بنیاد

1581/57

15/968

1400/03/11

معصومه رامهرمزی

مستند سازی مکتوب زندگی ده تن از مفاخر

300

15/1205

1400/03/24

داده نگار ماتریس

پشتیبانی نرم افزارهای جامع مالی- اعتبارات نظام حسابداری تعهدی حقوق و دستمزد  و سامانه جامع پرداخت نخبگان

425

15/1206

1400/03/24

داده نگار ماتریس

پشتیبانی نرم افزار جامع منابع انسانی

338

15/1500

1400/04/02

عالیه رضائیان

همکاری و ارائه خدمات حسابرسی

250

15/1351

1400/03/26

پروین نوری

ویراستاری رساله تاملی بر زندگی نخبگان

250

15/2166

1400/05/05

عبداله علائی

تهیه برنامه نگین سری 6

250

15/2571

1400/05/31

فردا نگار تاجمیر

واگزاری خدمات پشتیبانی

80632/113

15/2684

1400/06/02

مرضیه نظرلو

تدوین کتاب مستند روایی از زندگی دکتر مهدی بلالی

350

15/2683

1400/06/02

داده پردازی رسپینا

اینترنت ستاد

1141/2

15/3353

1400/07/17

مریم بیات

تدوین کتاب مستند روایی از زندگی دکتر منوچهر دوایی

350

15/4196

1400/08/12

شبکه پردازان طلوع فردا

نگهداری و پشتیبانی از سامانه مدیریت فرایند کسب و کار

806/8

15/4379

1400/08/17

شرکت چارگون

خدمات پشتیبانی نرم افزار چارگون

648/55

15/5641

1400/09/16

عبداله علائی

تهیه برنامه رادیویی نگین

350

15/5974

1400/09/24

مسعود بنافی

اجرای پژوهش با موضوع بررسی موانع بکارگیری نخبگان در دستگاه حاکمیتی

380

15/6853

1400/11/05

شرکت خدمات انفورماتیک نیافام

فروش نرم افزار پورتال سازمانی

1100

15/6674

1400/10/27

مهندسین مشاور نظم اران

خدمات پشتیبانی نرم افزار ارزیابی عملکرد

225

15/7025

1400/11/03

بیمه ایران

بیمه درمان گروهی

40745/258

15/7507

1400/12/09

موسسه رضوان شریف

اجرای فرایند کارگزاری رویداد دومین دوره مسابقات ملی ره نشان

6000

15/7668

1400/12/15

فاخته حسامی فرد

پیدا کردن ضریب مناسب برای همسان سازی معدل دانش آموختگاه

500

15/7868

1400/12/21

دانشگاه شاهد

پشتیبانی مالی از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

30

15/7869

1400/12/21

معصومه رامهرمزی

مستند سازی مکتوب زندگی ده تن از مفاخر

300

15/7867

1400/12/21

گلستان جعفریان

تدوین کتاب مستند روایی از زندگی دتر داریوش فرهود

450

15/7864

1400/12/21

مجید خاکباز

تعمیر و نگهداری آسانسور

240

15/7990

1400/12/25

مهدی حمیدی

طراحی برنامه اهداف و مدیریت استراتژیک

645

15/8852

1401/02/19

دانشگاه صنعتی شریف

تحلیل وضعیت مهاجرت و ماندگاری مشمولان بنیاد

1076/160

15/9214

1401/03/03

ایده بکر مبین

ارائه خدمات پشتیبانی وب سایت سند اجرایی سازی نخبگان

72

15/8518

1401/01/27

دفتر پیشخوان خدمات دولت

ارائه خدمات پستی

بر اساس فاکتور ماهانه

15/9309

1401/03/09

عبداله علائی

تهیه برنامه رادیویی نگین

400

15/9109

1401/02/31

جهاد دانشگاهی استان لرستان

طرح توانمند سازی توفا

4890

15/9498

1401/03/18

شرکت مهندسین مشاور نقش ارگ

تکمیل خدمات نظارت عالیه ساختمان چهارمحال و بختیاری

900

15/9497

1401/03/18

مهندسین مشاور نظم اران

خدمات پشتیبانی و توسعه سامانه ارزیابی طرح احمدی روشن

220

15/9751

1401/03/29

بنیاد ملی بازی های رایانه ای

اجرای فرایند حمایت مالی از رویداد رقابتی بازی های استعداد یابی

1000

1401//23/99

1401/01/01

بیمه دی

بیمه اتش سوزی

575/509

15/9824

1401/03/31

علی رضا عالمی

برگزاری دوره اعتبار سنجی استارت اپ

650

15/10141

1401/04/12

احسان بابانژاد

ساخت کلیپ احمدی روشن

900

15/10139

1401/04/12

نیما داورزنی

مدیریت ارتباط با رسانه

450

15/10138

1401/04/12

نیما داورزنی

مدیریت و تامین پایگاه اطلاع رسانی بنیاد

1000

15/10171

1401/04/14

فناوری اطلاعات دانش رایان اروین

ارائه خدمات پشتیبانی حضوری از سامانه BPMS

900

15/10831

1401/05/11

فراکنش

بازطراحی و تحلیل فرایند های بنیاد ملی نخبگان

2400

15/21286

1401/05/29

شرکت داده پردازی رسپینا

اینترنت ستاد

949/2

15/21282

1401/05/29

داده نگار ماتریس

پشتیبانی نرم افزار جامع منابع انسانی

381/3

15/21285

1401/05/29

رسپینا

اینترنت استان تهران

516

15/11278

1401/07/04

رصد خانه آتی کاو شریف

دوره شناسایی، تربیت و همرسانی نیروهای کلیدی برای کسب و کار

4395

15/22366

1401/07/23

آرش تقی پور

اجرای پژوهش با موضوع ارزیابی طرح جدید برای دفتر توسعه اثر بخشی

800

15/22365

1401/70/23

احمد برومند کاخکی

اجرای پژوهش با موضوع پیشنهاد و پیاده سازی مدل دستگاه های دولتی با نخبگان

2000

15/22530

1401/08/02

خدماتی نگین پاکان

انجام امور خدمات و پشتیبانی بنیاد

1135552/753

15/22555

1401/08/03

دانشگاه صنعتی شریف

فرایند داوری پیشنهادهای دریافتنی طرح احمدی روشن

3420

15/23466

1401/09/07

نیما داورزنی

مدیریت ارتباط با رسانه

1450

15/23465

1401/09/07

شبکه پردازان طلوع فردا

خدمات پشتیبانی سامانه سینا

1726/56

15/23677

1401/09/14

چارگون

ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار چارگون

1199

15/24071

1401/09/30

محمد حق شناس گرگابی

اجرای پژوهش تببین چالش ها و نحوه جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی

800

15/25168

1401/11/09

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی

مطالعه و ارزیابی اختراعات و امکان سنجی بهبود فرایند های داوری

2000

15/25198

1401/11/10

بیمه ایران

بیمه درمان گروهی

به ازای هر نفر 436000

15/24356

1401/10/10

حامد نوریه

مدیر فنی ساختمان بنیاد همدان

340

15/25465

1401/11/16

دانشگاه تربیت مدرس

انجام مطالعات و امکان سنجی و نظارت بر اجرای طرح پژوهشی طرح شهید چمران

2820

15/25879

1401/11/30

شتابدهنده حسنا شریف

تشکیل کانون تفکر نخبگانی در ساحت های اقتصاد، فرهنگ و سیاست خارجی

1600

15/25878

1401/11/30

علی ولی زاده

مشارکت در احصای مسائل ملی و پیگری رفع انها در قالب شیوه نامه هسته های مساله محور

800

15/25930

1401/12/02

موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

برگزاری مجموعه نشست های پژوهشی و اسی شناسی با مدیریت دکتر بادمچی

1810

15/26497

1401/12/24

مجید خاکباز

تعمیر و نگهداری آسانسور

276قراردادهای سال ۱۴۰۲

شماره قرارداد

تاریخ

نوع قرارداد

طرف قرارداد

موضوع قرارداد

مبلغ قرارداد

15/27087

1402/01/29

قرارداد

توسعه کارافرینی و رویش اعتماد

تهیه برنامه رادیویی میانبر

8400

15/27219

1402/02/05

قراراداد

پژوهشکده مطالعات فناوری

کارکزاری امور تخصصی و علمی طرح توسعه هسته های مسئله محور

2000

15/27220

1402/02/05

قرارداد

محمدرضا حسین پورستوبادی

تهیه و تولید موشن گرافی برنامه نگین

3000

15/28168

1402/03/09

قرارداد

مهندسین مشاور نظم اران

پشتیبانی و توسعه سامانه ارزیابی طرح احمدی روشن

324

15/28167

1402/03/09

قرارداد

مهندسین مشاور نظم اران

پشتیبانی و توسعه نرم افزار ارزیابی عملکرد

350

15/28783

1402/03/31

قرارداد

احمد محجوبیان

ارزیابی میزان تحقق اهداف کلان سند راهبردی کشور و طراحی و تدوین شاخص کمی و کیفی

345