بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

شماره قرارداد

تاریخ قرارداد

طرف قرارداد

عنوان قرارداد

مبلغ قرارداد

15/799

14000303

مهران فیروز بخت

تولید نماهنگ زنگ درنگ 4

100

15/800

14000303

عبداله علائی

تهیه برنامه رادیویی نگین

250

15/880

14000309

نیما داورزنی

تهیه و تولید محتوی سایت بنیاد

1581/57

15/968

140003011

معصومه رامهرمزی

مستند سازی مکتوب زندگی ده تن از مفاخر

300

15/1205

14000324

داده نگار ماتریس

پشتیبانی نرم افزارهای جامع مالی- اعتبارات نظام حسابداری تعهدی حقوق و دستمزد  و سامانه جامع پرداخت نخبگان

425

15/1206

14000324

داده نگار ماتریس

پشتیبانی نرم افزار جامع منابع انسانی

338

15/1500

14000402

عالیه رضائیان

همکاری و ارائه خدمات حسابرسی

250

15/1351

14000326

پروین نوری

ویراستاری رساله تاملی بر زندگی نخبگان

250

15/2166

14000505

عبداله علائی

تهیه برنامه نگین سری 6

250

15/2571

14000531

فردا نگار تاجمیر

واگزاری خدمات پشتیبانی

80632/113

15/2684

14000602

مرضیه نظرلو

تدوین کتاب مستند روایی از زندگی دکتر مهدی بلالی

350

15/2683

14000602

داده پردازی رسپینا

اینترنت ستاد

1141/2

15/3353

14000717

مریم بیات

تدوین کتاب مستند روایی از زندگی دکتر منوچهر دوایی

350

15/4196

14000812

شبکه پردازان طلوع فردا

نگهداری و پشتیبانی از سامانه مدیریت فرایند کسب و کار

806/8

15/4379

14000817

شرکت چارگون

خدمات پشتیبانی نرم افزار چارگون

648/55

15/5641

14000916

عبداله علائی

تهیه برنامه رادیویی نگین

350

15/5974

14000924

مسعود بنافی

اجرای پژوهش با موضوع بررسی موانع بکارگیری نخبگان در دستگاه حاکمیتی

380

15/6853

14001105

شرکت خدمات انفورماتیک نیافام

فروش نرم افزار پورتال سازمانی

1100

15/6674

14001027

مهندسین مشاور نظم اران

خدمات پشتیبانی نرم افزار ارزیابی عملکرد

225

15/7025

14001103

بیمه ایران

بیمه درمان گروهی

40745/258

15/7507

14001209

موسسه رضوان شریف

اجرای فرایند کارگزاری رویداد دومین دوره مسابقات ملی ره نشان

6000

15/7668

14001215

فاخته حسامی فرد

پیدا کردن ضریب مناسب برای همسان سازی معدل دانش آموختگاه

500

15/7868

14001221

دانشگاه شاهد

پشتیبانی مالی از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

30

15/7869

14001221

معصومه رامهرمزی

مستند سازی مکتوب زندگی ده تن از مفاخر

300

15/7867

14001221

گلستان جعفریان

تدوین کتاب مستند روایی از زندگی دتر داریوش فرهود

450

15/7864

14001221

مجید خاکباز

تعمیر و نگهداری آسانسور

240

15/7990

14001225

مهدی حمیدی

طراحی برنامه اهداف و مدیریت استراتژیک

645

15/8852

14010219

دانشگاه صنعتی شریف

تحلیل وضعیت مهاجرت و ماندگاری مشمولان بنیاد

1076/160

15/9214

14010303

ایده بکر مبین

ارائه خدمات پشتیبانی وب سایت سند اجرایی سازی نخبگان

72

15/8518

14010127

دفتر پیشخوان خدمات دولت

ارائه خدمات پستی

بر اساس فاکتور ماهانه

15/9309

14010309

عبداله علائی

تهیه برنامه رادیویی نگین

400

15/9109

14010231

جهاد دانشگاهی استان لرستان

طرح توانمند سازی توفا

4890

15/9498

14010318

شرکت مهندسین مشاور نقش ارگ

تکمیل خدمات نظارت عالیه ساختمان چهارمحال و بختیاری

900

15/9497

14010318

مهندسین مشاور نظم اران

خدمات پشتیبانی و توسعه سامانه ارزیابی طرح احمدی روشن

220

15/9751

14010329

بنیاد ملی بازی های رایانه ای

اجرای فرایند حمایت مالی از رویداد رقابتی بازی های استعداد یابی

1000

1401/23/99

14010101

بیمه دی

بیمه اتش سوزی

575/509

15/9824

14010331

علی رضا عالمی

برگزاری دوره اعتبار سنجی استارت اپ

650

15/10141

14010412

احسان بابانژاد

ساخت کلیپ احمدی روشن

900

15/10139

14010412

نیما داورزنی

مدیریت ارتباط با رسانه

450

15/10138

14010412

نیما داورزنی

مدیریت و تامین پایگاه اطلاع رسانی بنیاد

1000

15/10171

14010414

فناوری اطلاعات دانش رایان اروین

ارائه خدمات پشتیبانی حضوری از سامانه BPMS

900

15/10831

14010511

فراکنش

بازطراحی و تحلیل فرایند های بنیاد ملی نخبگان

2400

15/21286

14010529

شرکت داده پردازی رسپینا

اینترنت ستاد

949/2

15/21282

14010529

داده نگار ماتریس

پشتیبانی نرم افزار جامع منابع انسانی

381/3

15/21285

14010529

رسپینا

اینترنت استان تهران

516

15/11278

14010704

رصد خانه آتی کاو شریف

دوره شناسایی، تربیت و همرسانی نیروهای کلیدی برای کسب و کار

4395

15/22366

14010723

آرش تقی پور

اجرای پژوهش با موضوع ارزیابی طرح جدید برای دفتر توسعه اثر بخشی

800

15/22365

14017023

احمد برومند کاخکی

اجرای پژوهش با موضوع پیشنهاد و پیاده سازی مدل دستگاه های دولتی با نخبگان

2000

15/22530

14010802

خدماتی نگین پاکان

انجام امور خدمات و پشتیبانی بنیاد

1135552/753

15/22555

14010803

دانشگاه صنعتی شریف

فرایند داوری پیشنهادهای دریافتنی طرح احمدی روشن

3420

15/23466

14010907

نیما داورزنی

مدیریت ارتباط با رسانه

1450

15/23465

14010907

شبکه پردازان طلوع فردا

خدمات پشتیبانی سامانه سینا

1726/56

15/23677

14010914

چارگون

ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار چارگون

1199

15/24071

14010930

محمد حق شناس گرگابی

اجرای پژوهش تببین چالش ها و نحوه جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی

800

15/25168

14011109

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی

مطالعه و ارزیابی اختراعات و امکان سنجی بهبود فرایند های داوری

2000

15/25198

14011110

بیمه ایران

بیمه درمان گروهی

به ازای هر نفر 436000

15/24356

14011010

حامد نوریه

مدیر فنی ساختمان بنیاد همدان

340

15/25465

14011116

دانشگاه تربیت مدرس

انجام مطالعات و امکان سنجی و نظارت بر اجرای طرح پژوهشی طرح شهید چمران

2820

15/25879

14011130

شتابدهنده حسنا شریف

تشکیل کانون تفکر نخبگانی در ساحت های اقتصاد، فرهنگ و سیاست خارجی

1600

15/25878

14011130

علی ولی زاده

مشارکت در احصای مسائل ملی و پیگری رفع انها در قالب شیوه نامه هسته های مساله محور

800

15/25930

14011202

موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

برگزاری مجموعه نشست های پژوهشی و اسی شناسی با مدیریت دکتر بادمچی

1810

15/26497

14011224

مجید خاکباز

تعمیر و نگهداری آسانسور

276