بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

دکتر فیروز افشارفر

مدیر کل دفتر راهبری اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان

تلفن تماس: 63487084-021

پست الکترونیکی: f.afsharfar@bmn.ir

سامانه ی گفتگوی آنلاین