بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

آرش امینی؛ مدیرکل دفتر شناسایی و توانمندسازی آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان

دانشیار دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شریف


سوابق تحصیلی:

*محقق پسادکتری، دانشگاه EPFL سوییس ۱۳۹۲ - ۱۳۸۹
*دکتری مهندسی برق (پردازش سیگنال)، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
*کارشناسی ارشد مهندسی برق (مخابرات سیستم)، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵
*کارشناسی مهندسی نفت (مخزن)، طرح مشترک دانشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۴ - ۱۳۸۲
*کارشناسی مهندسی برق (مخابرات)، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۴ - ۱۳۷۹


سوابق اجرایی:

*مدیر دفتر جذب و هدایت استعدادهای درخشان، دانشگاه صنعتی شریف، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱
*مدیر عامل و هم بنیانگذار شرکت دانش بنیان نماکاو (کاوشگران هوشمندنما)، از سال ۱۳۹۹
*سرپرست تیمهای المپیاد دانشجویی، دانشگاه صنعتی شریف، از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸
*معاون دانشجویی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷
*مشاور شاخه دانشجویی IEEE، دانشگاه صنعتی شریف، از سال ۱۳۹۴
*عضو شورای معاونت دانشجویی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، از سال ۱۳۹۴


افتخارات علمی:


*استاد برتر آموزشی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، سال ۱۳۹۸
* دریافت اعتبار پژوهشی ویژه استادیاران جوان، بنیاد ملی نخبگان، ۱۳۹۲
*ورود به دوره کارشناسی ارشد به صورت استعداد درخشان، ۱۳۸۴
*مدال نقره در المپیاد جهانی ریاضی، سال ۱۳۷۹
*مدالهای نقره و طلا در المپیاد کشوری ریاضی، سال ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸