بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

 

دکتر سیده زهرا مرتضوی

سرپرست دفتر شناسایی و توانمندسازی آینده سازان

تلفن تماس: 63478333-021

 

 

- عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه بین المللی قزوین

 

سامانه ی گفتگوی آنلاین