بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

ارائۀ خدمات فرهنگی و توانمندسازی به اجتماع نخبگانی - شناسه خدمت: 10062432000

- اعطای تسهیلات به برگزیدگان المپیادهای دانش آموزی و برترین های کنکور سراسری در رشته های اولویت دار کشور - شناسه خدمت: 10062436100

اعطای تسهیلات به دانشجویان و طلاب مستعد برتر - شناسه خدمت : 10062436101 و 10062436103

-  تخصیص اعتبار به اساتید برای حمایت از دانشجویان مستعد برتر- شناسه خدمت: 10062436102

- اعطای تسهیلات دوره پسادکتری به دانش‌آموختگان برتر - شناسه خدمت: 10062436104

- معرفی دانش آموختگان مستعد برتر برای بهره مندی از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی - شناسه خدمت: 10062436105

- اعطای تسهیلات به استادیاران جوان برگزیده - شناسه خدمت: 10062436106

اعطای پژوهانه به برگزیدگان جذب شده در هیئت‌های علمی - شناسه خدمت: 10062436107

- اعطای تسهیلات به مخترعان برگزیده - شناسه خدمت: 10062436108

اعطای تسهیلات به هسته های مسئله محور پژوهشی/فناورانه دانشجویی - شناسه خدمت: 10062436109

اعطای تسهیلات به هسته‌های مسئله محور پژوهشی فناورانه اعضای هیئت علمی - شناسه خدمت: 10062436110

- اعطای تسهیلات به برگزیدگان رویدادهای رقابتی مسئله محور - شناسه خدمت: 10062436111

اعطای تسهیلات به برگزیدگان رویدادهای نخبگانی - شناسه خدمت: 10062436112

اعطای تسهیلات به نهادهای فعال در نظام نخبگانی - شناسه خدمت: 10062436113

سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای نظام نخبگانی کشور - شناسه خدمت: 10012425000

-  معرفی دانش‌آموختگان برتر برای جذب در دستگاه‌های اجرایی - شناسه خدمت: 1006242810

معرفی دانش‌آموختگان برتر برای جذب در هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور - شناسه خدمت: 10062428101

 

سامانه ی گفتگوی آنلاین