بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN


 

به استناد بند 1 ماده 3 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان مبنی بر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای اجتماع نخبگانی کشور و همچنین اصلاح رویه‌ها و فرایندهای طراحی شده در بنیاد به منظور تحقق اهداف «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»، و نیاز به بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌های مرتبط و هدفمند در این زمینه، بنیاد از انجام طرح‌های پژوهشی استقبال می‌کند.

 

بنیاد ملی نخبگان، از انجام پژوهش در محورهای ذیل استقبال می‌کند:

الف. بازنگری، بهبود و تکامل اهداف، رویکردها و اقدامات تعیین‌شده در سند راهبردی کشور در امور نخبگان برای اجتماع نخبگانی، بر اساس آسیب‌شناسی‌ها ، تجارب و ارزیابی عملکرد و نتایج کسب‌شده؛

ب. بررسی میزان تطابق برنامه‌های بنیاد ملی نخبگان و سایر اجزای نظام نخبگانی برای اجتماع نخبگانی، با رویکردهای سند راهبردی کشور در امور نخبگان و میزان موفقیت این برنامه‌ها در دست‌یابی به اهداف تعیین‌شده؛

ج. پیشنهاد اصلاح، حذف یا تدوین برنامه‌های جدید در زمینه‌های:

ج-1. شناسایی، هدایت، توانمندسازی و جذب و بکارگیری اجتماع نخبگانی برای اثرگذاری بیشتر در ارتقای علم و فناوری و توسعۀ متوازن کشور؛

ج-2. اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور  نخبگان و تحقق نظام نخبگانی مطلوب و اجتماع نخبگانی کارآمد؛

ج-3. پایش مطلوب‌تر اجتماع نخبگانی و عملکرد نظام نخبگانی کشور.

 

بر اساس محورهای کلی فوق، اهم موضوعات مدنظر بنیاد ملی نخبگان در این خصوص، به طور دقیق‌تر، شامل موارد ذیل است:

 

1. احصای شاخص‌های ارزیابی اثربخشی اهداف کلان و اقدام‌های ملی سند راهبردی کشور در امور نخبگان؛

2. ارزیابی اهداف و راهبردهای تعیین‌شده در سند راهبردی کشور در امور نخبگان (ارزیابی هدف)؛

3. ارزیابی عملکرد و فعالیت‌های بنیاد ملی نخبگان بر اساس سند راهبردی کشور در امور نخبگان؛

4. طراحی نظام اعتباردهی، اعتبارسنجی و رتبه‌­بندی جشنواره­‌ها، رقابت­‌ها، انجمن­‌ها و سایر نهادهای تخصصی ـ حرفه‌ای؛

5. طراحی مدل‌­ها و شاخص‌های شناسایی فعال و غیرخوداظهارانه برای شناسایی نخبگان و استعدادهای برتر کشور و راه‌کارهای تحقق آن؛

6. بازمهندسی چشم‌انداز و مأموریت‌­های بنیاد ملی نخبگان برای همگامی با نیازهای اجتماع نخبگانی کشور؛

7. شناسایی مسائل و نیازهای اجتماع نخبگانی کشور در سطوح مختلف و سنجش میزان همگامی برنامه‌های جاری بنیاد با آن‌ها؛

8. ارائه الگوی مناسب برای مهارت‌افزایی مستعدان برتر بر اساس شناسایی و اولویت مهارت‌های مورد نیاز؛

9. بررسی روش‌­های بهره‌مندی از ظرفیت نهادهای تخصصی و حرفه‌ای به‌منظور توانمندسازی اجتماع نخبگانی؛

10. پدیدارشناسی تجربۀ زیستۀ دانشجویان فعال در هسته‌های دانشجویی مسئله‌محور (طرح شهید احمدی روشن) و همچنین دانشجویان مشمول پشتیبانی‌های بنیاد در مقاطع تحصیلی مختلف و مقایسه آن‌ها با یکدیگر؛

11. آسیب‌­شناسی رویکردهای بنیاد ملی نخبگان در ارائه تسهیلات به استادیاران جوان و ارائه الگوی هدفمند برای افزایش اثربخشی آن؛

12. طراحی الگوی جذب و اثرگذاری اجتماع نخبگانی در نظام حکمرانی کشور؛

13. ارائه مدل مدیریت استعداد و جانشین­‌پروری در دستگاه‌­های اجرایی کشور، به‌منظور افزایش اثربخشی اجتماع نخبگانی کشور؛

14. طراحی الگوی شکل‌گیری و توسعۀ شرکت­‌های کارگزاری منابع انسانی متخصص؛

15. بررسی موانع و آسیب­‌شناسی فرایند بکارگیری اجتماع نخبگانی در دستگاه­‌های اجرایی و ارائه پیشنهادهای سیاستی؛

16. بررسی الگوهای نگهداشت نخبگان در دستگاه­‌های دولتی و خصوصی بر اساس تجربیات جهانی؛

17. شناسایی، گردآوری و اولویت‌بندی مسائل کشور در یکی از حوزه‌های علم و فناوری، انرژی، آب و کشاورزی، محیط‌زیست، مسکن، حمل و نقل، تولید و اشتغال، اقتصاد، نظام سلامت و آسیب‌های اجتماعی؛

18. طراحی الگوی جذب و اثرگذاری اجتماع نخبگانی در حل مسائل دستگاه‌های اجرایی کشور؛

19. طراحی الگوی جذب و اثرگذاری نخبگان، به منظور رویارویی با چالش‌­های مهم کشور؛

20. طراحی الگوی جذب و اثرگذاری اجتماع نخبگانی در حل مسائل و نوآوری‌های اجتماعی؛

21. بررسی مدل­‌های جهانی در خصوص بهره‌­گیری از حلقه‌­های نخبگانی برای حل مسائل نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی کشور؛

22. شناسایی موانع اثرگذاری نخبگان در مسائل جامعه و صنعت و ارائه پیشنهادهای سیاستی پیرامون نحوۀ مداخلۀ بنیاد ملی نخبگان برای رفع آن‌ها؛

23. تدوین مؤلفه‌­های اثرگذاری در شناسایی نخبگان؛

24. طراحی شاخص‌­ها و معیارهای اثرگذار و اثربخش برای برگزاری نشست­‌های هم‌­اندیشی اجتماع نخبگانی؛

25. بررسی الگو­های تکریم و الگوسازی بر اساس تجربیات جهانی و آسیب­‌شناسی فعالیت‌­های بنیاد ملی نخبگان در راستای تکریم نخبگان و ارائه الگوی مناسب؛

 26. طراحی نظام جامع برنامه­‌های فرهنگی هدفمند برای اجتماع نخبگانی با هدف افزایش دلبستگی به میهن و هویت‌بخشی؛

27. طراحی مدل برای شبکه‌سازی اجتماع نخبگانی کشور؛

28. طراحی الگوهای همکاری میان‌سازمانی بنیاد ملی نخبگان با نهاد‌های مختلف مؤثر بر اجتماع نخبگانی کشور؛

29. ارزیابی اهداف و مأموریت‌های تعیین‌شده برای بنیاد ملی نخبگان در رویارویی با مهاجرت اجتماع نخبگانی؛

30. بررسی الگوهای رایج جهانی برای بهره­مندی از ظرفیت نخبگان مهاجر در داخل کشور و پیشنهاد الگویی بومی برای ایران؛

31. بررسی میزان اثربخشی تسهیلات و حمایت­‌های بنیاد ملی نخبگان از اجتماع نخبگانی در سال‌های اخیر؛

32. بررسی میزان اثربخشی اجتماع نخبگانی جذب‌شده در مؤسسات آموزش عالی در قالب عضو هیئت‌ علمی؛

 33. بررسی عملکرد دستگاه‌های دولتی در اجرای تعهدات برنامه­ای ذیل بند ث مادۀ 64 قانون برنامۀ ششم توسعۀ کشور؛

34. طراحی نظام ارزیابی و پایش اثربخشی نظام نخبگانی کشور؛

 35. بررسی الگوهای جهانی در پشتیبانی­‌های مستقیم و غیرمستقیم از نخبگان و استعدادهای برتر از محل منابع وقف و خیر.

 

عنوان 1. سفارش نامه تهیۀ چکیدۀ پژوهشهای انجام شده در بنیاد ملی نخبگان

عنوان 2. سفارش نامه  تحلیل نتایج اجرای آزمایشی طرح شناسایی دانشجویان برتر استانها با معرفی اساتید (طرح رصد) بنیاد ملی نخبگان و تدوین شیوهنامۀ نهایی آن

عنوان 3. سفارش نامه بازنگری طرح توسعۀ رویدادهای رقابتی مسئلهمحور(طرح شهید بابایی)

عنوان 4. سفارش نامه طرح جامع شناسایی، ارزیابی و تدوین استراتژی‌های بهینه جذب و نگهداشت دانشجویان مستعد برتر و سرآمدان غیر ایرانی

 

 

پژوهشگران می‌توانند بر اساس موضوع‌های پژوهشی یا پاسخ به RFPهای فوق، «قالب ارسال پیشنهاده» را تکمیل و به نشانی الکترونیکی research@bmn.ir ارسال نمایند تا پس از بررسی، در صورت موافقت هماهنگی‌های لازم برای اقدامات بعدی، از سوی بنیاد انجام شود.

سامانه ی گفتگوی آنلاین